Пакети за огласување

ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Со времетраење од 15 дена

ЕДНОКРАТЕН ОГЛАС

1600.00 ден15 Дена
  • 1 оглас за вработување со лого
  • Прикажување на огласот 15 дена
  • *Се појавува на насловната и на другите страници и се споделува на социјалните мрежи и со таргетиран Newsletter
Купи

НЕОГРАНИЧЕНО ОГЛАСУВАЊЕ

26400.00 ден15 Дена
  • Неограничен број на огласи за вработување со лого
  • Прикажување на еден оглас 15 дена
  • * Се појавуваат на насловна страна и се споделуваат на социјалните мрежи и таргетиран Newsletter
  • * Понудата важи за објава на огласи во период од 1 година
Купи

ПАКЕТ ОД 10 ОГЛАСИ

8000.00 ден15 Дена
  • 10 огласи за вработување со лого
  • Прикажување на еден оглас 15 дена
  • *Се појавува на насловна страна и се споделува на социјалните мрежи и со таргетиран Newsletter
Купи

*Цените се без вкалкулиран 18% ДДВ